top of page
LINE_ALBUM_29165_๒๒๐๒๐๖_140.jpg

กลาสเฮ้าส์

ประเภท

บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ปี

2564

ทีมออกแบบ

ชาร์ม เรียลเอสเตส

ทีมก่อสร้าง

ชาร์ม เรียลเอสเตส

เดอะกลาสเฮ้าส์ สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าผู้ชื่่นชอบงานศิลปะ โครงสร้างบ้านที่เรียบง่ายทำจากคอนกรีต และกระจก โดยเราได้รังสรรค์พื้นที่ในอาคารเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่รวบรวมไอเดียสุดอลังการ

LINE_ALBUM_29165_๒๒๐๒๐๖_135.jpg
LINE_ALBUM_29165_๒๒๐๒๐๖_132.jpg
LINE_ALBUM_29165_๒๒๐๒๐๖_134.jpg
LINE_ALBUM_29165_๒๒๐๒๐๖_136.jpg

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page